Burnos higiena

Profesionali burnos higiena ????? tai proced???ros, kuri??? metu:

???alinamos mineralizuotos ir nemineralizuotos apna???os siekiant u???kirsti keli???? apna?????? sukeliamoms ligoms;
atliekamos gydom???j??? preparat??? aplikacijos;
poliruojami dant??? ir plomb??? pavir???iai;
nujautrinami apsinuogin??? dant??? kakleliai;
???vertinama esan???i??? plomb??? ir protez??? b???kl????;
nustatomas dant??? valymo efektyvumas;
pacientai mokomi teisingai atlikti asmens burnos higien???? namuose, jiems parenkamos higienos priemon????s (dant??? si???las, mediniai, plastmasiniai krap???tukai, ???epet????liai tarpdan???iams valyti ir kt.), ai???kinama sveika mityba.


Kaip da???nai reikia atlikti profesionali????j???? burnos higien?????

Tai priklauso nuo paciento individualios higienos kokyb????s, akmen??? kaupimosi intensyvumo, apna?????? prilipimo s????lyg??? ir kit??? individuali??? asmens higienini??? savybi???. Atsi???velgiant ??? ???iuos veiksnius, profesionali higiena atliekama 1 - 2 kartus per metus.

   
Odontologijos klinika "Joladenta" (2015)

Darbo laikas: I-V: 08:00 - 20:00; VI - susitarus su gydytoju.