Chirurginis gydymas / Implantacija

Dantų implantacija - galimybė implantų pagalba atstatyti dantų ir dantų eilių defektus nešlifuojant gretimų dantš ir neapkraunant jų. Protezuoti neišimamais protezais, kai nėra pakankamai likusių dantų. Taip pat radikaliai pakeičia išimamų protezų fiksaciją, kai dėl kaulo nutirpimo (atrofijos) išnyksta užsilaikymo taškai ir plokštelės pradeda kristi iš burnos valgant ar net kalbant.

Implantacija - tai vienas iš didžiausių pasiekimų šiuolaikinėje odontologijoje. Ši galimybė suteikia žmonėms, netekusiems natūralių nuosavų dantų, jaustis kaip su savais dantimis. Implantacija leidžia tausoti nuosavų dantų kietuosius audinius, gerina estetinį vaizdą bei funkciją (kramtymą) bei gelbėja nuo tokios baimės kaip išimamo protezo iškritimas iš burnos valgant ar kalbant. O pati procedūra turi minimalų komplikacijų skaičių.

Aukščiausios kokybės dantų implantai MegaGen

Dantų implantai MegaGen gaminami Pietų Korėjoje, šalyje, kuri pagal ekonominį išsivystymą yra 4 tarp Azijos šalių ir 15 pasaulyje. Jau daugiau nei 50 metų Pietų Korėja garsėja kaip šalis, kurianti bei gaminanti tik itin aukštos kokybės inovatyvius produktus, tokiems prekių ženklams kaip Samsung, LG, FILA, Hyundai, Deawoo, STX.

Kaip ir kit??? did???i???j??? Piet??? Kor????jos kompanij???, MegaGen tikslas ????? b???ti lyderiu savo srityje. 2008 metais pristat??? pasauliui naujos kartos implantus, ???iandien MegaGen yra tarp did???iausi??? pasaulyje moderniausias implant??? sistemas gaminan???i??? kompanij???.Viso gyvenimo garantija

Dant??? implantams MegaGen suteikiama viso gyvenimo garantija. Pacientui neprigij???s MegaGen implantas nemokamai pakei???iamas nauju. Po dant??? implantacijos, kiekvienam pacientui ???teikiamas orginalus implant??? pasas, patvirtinantis visam gyvenimui suteikiam???? garantij????.

Puik???s gydymo rezultatai

Gydytojams, pasirinkusiems MegaGen implantus, suteikiamos ne tik i???samios teorin????s ???inios apie produkt????, bet ir sudaromos s????lygos praktini??? ???g???d???i??? tobulinimui, kuri??? d????ka, net ir sud????tingiausi???? implantacij???? atliekantis gydytojas, gali pasiekti puiki??? bei ilgaam???i??? rezultat???.

Neskausminga ir greita proced???ra

Inovatyv???s MegaGen implantai sukurti taip, kad kaskart atliekant proced???r????, b???t??? taikomas minimaliai invazyvus gydymas, atliekamas per itin trump???? laik????, nesukeliant pacientui skausmo.

Trumpesnis gydymo periodas

Gydytojas naudojantis MegaGen implantus, per kur kas trumpesn??? laik???? gali pasiekti ???enkliai geresni??? rezultat???. Kalcio jonais padengtas implanto pavir???ius dukart grei???iau suauga su kaulu, o i???skirtinio dizaino sriegiai u???tikrina pirmin??? implanto stabilum???? kaule, vos tik j??? ???sriegus. Tod????l daugeliu atveju, to paties vizito metu, gali b???ti atliekama ne tik chirurgin???? dalis, bet ir protezavimo darbai.

Nepriekai???tingas estetinis vaizas

MegaGen implant??? sistem???? sudaro itin gausaus, nat???raliai atrodan???i???, protezavimo detali??? asortimentas, i??? kurio gydytojas gali i???sirinkti kiekvienam, net ir sud????tingiausiam atvejui tinkamiausi???? variant????. Tod????l po protezavimo darb???, pacientas gali d???iaugtis nepriekai???tingu estetiniu vaizdu.

Pa???ang???s MegaGen implantai sukurti taip, kad kiekvienos, net ir sud????tingiausios proced???ros metu, chirurgin???? intervencija b???t??? minimali, o pasiektas rezultatas - nepriekai???tingas ir ilgaam???is.

Pacientai, netek??? vis??? dant??? vir???utiniame arba apatiniame ???andikaulyje, itin da???nai apie dant??? implantavimo proced???r???? net nesvarsto, baimindamiesi sud????tingos, ilgos bei itin brengiai kainuojan???ios proced???ros. Su MegaGen implantais visus vir???utiniame arba apatiniame ???andikaulyje prarastus dantis galima atstatyti ???sriegiant tik 4 implantus, vietoje 6 ar 8. Jei pacientui nereikalingos sud????tingos papildomos chirurgin????s proced???ros, vos vieno vizito metu, gydytojas gali pa???alinti nereikalingus datis, ???sriegti reikiam???? skai???i??? MegaGen implant??? bei pritvirtinti laikin???? protez????.

Naudojant MegaGen implantus, da???niausiai visas proced???ras, susijusias su dant??? implantavimu, galima atlikti vos vieno vizito metu.

Esant poreikiui, per pirmaj??? vizit????, gydytojas gali pa???alinti nereikaling???? dant??? ar dantis, atlikti kaulo priauginimo operacij????, ???sriegti 1, 2 ar net visus 16 MegaGen implant??? bei pritvirtinti laikin???? protez????. Pra????jus vienai savaitei nuo dant??? implant??? ???sriegimo (sugijus burnos gleiviniai), pa???alinami si???lai bei ???vertinama paciento burnos ertm????s b???kl????. Po 1 ????? 6 m????nesi??? (prigijus ???sriegtiems dant??? implantams), pradedamas protezavimo procesas, kurio metu pagaminamas bei prie implant??? pritvirtinamas nuolatinis protezas.

Nepaisant to, kurio gamintojo dant??? implantai naudojami, visas su implantacija susijusias proced???ras vieno vizito metu saugiai atlikti galima tik tuo atveju, jei ???vertinus paciento burnos ertm????s ir bendr???? sveikatos b???kl???, nebuvo identifikuotos kitos ligos, galin???ios tur????ti neigiamos ???takos implantavimo proced???ros rezultatams.

Visa dant??? implantavimo proced???ra, priklausomai nuo paciento burnos ertm????s bei sveikatos b???kl????s, gali u???trukti nuo 1 iki 6 m????nes???. Per ?????? laikotarp??? numatomi 4 ????? 5 vizitai pas proced???r???? atliekant??? gydytoj????. Dant??? implantavimo proced???ra galime suskaidyti ??? du etapus: chirurgija bei protezavimas.

ChirurgijaPirmas vizitas.

Da???niausiai visas chirurgines proced???ras, susijusias su dant??? implantavimu, gydytojas, naudojantis MegaGen implantus, gali atlikti vieno vizito metu. Esant poreikiui, per pirm????j??? vizit???? gydytojas gali pa???alinti nereikaling???? dant??? ar dantis, atlikti kaulo priauginimo ar sinuso pak????limo operacijas bei ???sriegti 1, 2 ar net visus 16 implant???.

Esant gerai paciento burnos ertm????s b???klei ir pakankamai ???andikaulio kaulo kiekiui, ???sriegti vien???? implant???? gydytojas gali per 20 ????? 30 minu???i???. Dar tiek pat prireiks laikinam protezui pritvirtinti. Atlikus vietin??? nejautr????, pakeliamas danten??? lopas, kaule padaroma vieta ??? kuri???? ???sriegiamas implantas. Baigus proced???r???? operacijos vieta u???siuvama.

Antrasis vizitas

Pra????jus 1 savaitei nuo danties implanto ???sriegimo (sugijus burnos gleivinei), pa???alinami si???lai bei ???vertinama paciento burnos ertm????s b???kl????. ???io vizito trukm???? apie 10-20 minu???i???. Tuomet J???s??? laukia ramyb????s periodas, per kur??? ???sriegtas danties implantas turi prigyti.

Protezavimas

Tre???iasis vizitas.

???prastai po 1 ????? 6 m????nesi???, prigijus ???sriegtam danties implantui, pradedamas protezavimo procesas. Tre???io vizito metu, gydytojas, ???vertin???s paciento burnos ertm????s b???kl???, pradeda danten??? formavimo proces????. Atlikus vietin??? nejautr???? atidengiama implanto vir??????n????. U???d????jus danten??? formavimo detal??? proced???ros vieta u???siuvama. ???i???? detal??? pacientas ne???ioja 2 ????? 3 savaites, kol apie danties implant???? susiformuoja dantenos.

Ketvirtas vizitas.

Susiformavus dantenoms padaromas paciento dant??? lanko atspaudas, kuris siun???iamas ??? laboratorij????. Joje gaminamas paciento s????kand??? atitinkantis dirbtinis vainik????lis (dantis).

Penktas vizitas.

Laboratorijoje pagamintas dantis pritaikomas ir pritvirtinamas prie prigijusio danties implanto.

   
Odontologijos klinika "Joladenta" (2015)

Darbo laikas: I-V: 08:00 - 20:00; VI - susitarus su gydytoju.